Avbestilling regler.

Avbestillingsvilkår
§1 Ved avbestilling senest 1 mnd. før ankomst vil forskudd bli refundert i sin helhet.

§2 Ved avbestilling senest 2 uker før ankomstdato vil 50% av leien bli innkrevd.

§3 Ved avbestilling senere enn 2 uker før ankomstdato må en betale oppholdet i sin helhet.

Forskuddsbetaling:
Forskuddsbetaling skjer i resepsjonen ved ankomst.

Vilkår – Generelle betingelser
§1 Bekreftet pris gjelder forutsatt at utleieobjektet ikke skal benyttes til flere personer enn den er klassifisert for. Evt. tillegg etter gjeldende priser.

§2 På avreisedagen må utsjekking skje senest kl 1100, eller etter avtale. (kl 1200 for campingenheter). Om gjester etter eget ønsker fremskynder avreisen ifht. bestilt avreisedato, refunderes ikke leien ifht. hva som er bestilt og bekreftet.

§3 Innsjekk er garantert etter kl 1500.(Enheten kan være klar tidligere.) (vennligst gi beskjed dersom dere kommer etter kl 1800). Leien betales ved ankomst i resepsjonen.

§4 __________

§5 Med ankomstdato forstås den dato utleieobjektet er reservert fra.

§6 Bekreftet bestilling gjelder kun for bestilte rom-/hyttestandard. Ønske om å leie et spesifikt hyttenummer/romnummer imøtekommes så langt mulig, men kan ikke garanteres/bekreftes.

§7 Beitostølen hytter og camping ber om forståelse for at feil eller mangler som måtte oppstå på utleieobjektet under ferieavviklingen, kanskje ikke kan repareres samme dag. Dette på grunn av ferieavvikling også hos våre leverandører.

§8 Beitostølen hytter og camping forbeholder seg retten til å benytte sine faste leverandører.

§9 Beitostølen hytter og camping fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for tap eller skade på verdier/eiendeler som oppbevares i utleieenheten, samt for forhold nevnt i § 6 og § 7. Beitostølen hytter og camping kan etter egen vurdering gi vederlag for slikt.

§10 Beitostølen hytter og camping fraskriver seg ethvert ansvar for forhold som regnes å være utenfor vår kontroll.

§11 Disse vilkår regnes som akseptert ved innsjekking/bestilling. Ved forhåndsbestilling kan ordren avbestilles kostnadsfritt innen 24 timer dersom vilkårene ikke aksepteres.